Vinga

När du sitter på Tullhuset skådar du Vinga Fyr
som sveper över oss med sitt sken.

Ön Vinga är ca en km bred och en halv km lång. På ön finns många byggnader, fyren från 1890 och den stora båken är onekligen mest framträdande. Båken är ett sjömärke i trä och den första båken byggdes redan 1606, dagens båk byggdes 1851. Vinga har även en rik fauna och härliga bad.

Sedan den siste fyrmästaren flyttade ifrån Vinga 1974 finns ingen fastboende på Vinga men historiska lämningar vittnar om att det har funnits människor här i över 4000 år.

1890 flyttade familjen Taube till Vinga och därmed kom vår nationalskald Evert Taube att växa upp här. De bodde i Fyrmästarbostaden som idag är Taube museum. Evert Taubes pappa Carl Gunnar Taube var fyrmästare på Vinga och Evert har beskrivit sin barndom som präglad av fiske, sjöfart och historier om främmande länder och livet till sjöss. På Vinga fanns då fyra andra familjer och barnen hade egen skola på ön.

Föreningen Winga vänner arbetar ideellt för att bevara byggnader och miljö på Vinga, de anordnar även guidningar.
Källa: www.wingavanner.se

Sommartid går det dagliga båtturer från Hönö Klåva till Vinga,mer info hittar du på vastsverige.com