fbpx

Hållbarhetsklivet

Tullhuset – en del av Hållbarhetsklivet!

Hållbarhetsklivet är Västsveriges samlade initiativ för en hållbar besöksnäring. Offentliga och privata aktörer agerar med gemensam kraft för att ställa om till ett hållbart samhälle. När vi ställer oss bakom Hållbarhetsklivet är det fyra grundprinciper vi tar ställning för och arbetar i riktning emot. Här visar vi exempel på vad Tullhuset gör för att följa principerna.

Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt
För att hålla nere onödiga långa resor med negativ klimatpåverkan vänder vi oss i första hand till människor och företag i närområdet i vår marknadsföring. Vår primära målgrupp är ö-borna här ute på Öckerööarna och människor i och strax utanför Göteborg. För att få långväga gäster att stanna längre samarbetar vi med boendeanläggningarna Skärgårdshotellet Hönö, Havskatten och Nimbusgården i kommunen men även med hotell i Göteborg och de olika ställplatserna på Öckerööarna.

Vi är en renodlad fisk- och skaldjursrestaurang med vegetariska inslag vilket ger relativt låga co-utsläpp. Vi har inlett samtal med lokala entreprenörer som vi hoppas kan leda till något spännande kring odling och matavfall– framtiden får utvisa vad det leder till. Som en del av nätverket Smaka på Västsverige jobbar vi hårt för att gästen får bästa tänkbara råvaror, producerade och förädlade i Västsverige i samarbete med lokala producenter och på ett miljömässigt schysst sätt. På så sätt blir vår mat säsongsbaserad, lokal, och ofta ekologisk. Grön el är en självklarhet för oss.

Bra för både boende och besökare
Ö-borna här ute i Öckerö kommun värderas i våra ögon allra högst och de som bor runt oss är vår primära målgrupp. För dem skapar vi erbjudanden och evenemang hela året. För att hela samhället ska leva krävs att vi företagare samverkar och anlitar varandra. Vi anlitar t ex alltid lokala hantverkare med Bröderna Berg, Knippla Rör och HH El i spetsen när vi behöver praktisk hjälp och samarbetar nära med turistföretagen såsom Lasse och Amanda på Kastor Boattrips, Svenne på Havskatten och Bosse på Hönö Båtturer. Liksom förstås Andreas på Öckeröpôjka som levererar fisken till oss. Susanna på meraleva återvinner och producerar våra ljus och Carolina på Cskapar hjälper oss att få en mysig restaurang med återbruk i fokus.

Företagarna i Hönö Klåva samverkar tätt för att göra destinationen attraktiv både för ö-bor och besökare, det är inte för inte vi kallas lilla Skagen. Samverkan mellan det offentliga och företagare är också viktig och skapar exponering för oss i större sammanhang, ex på det är satsningen Strax utanför Göteborg.

Personalen är såklart den viktigaste komponenten för oss, vi bor i princip i kommunen allihop vilket även ger gästerna ett mervärde då vi alla har god lokalkännedom.

Föreningslivet är starkt och viktigt här ute på öarna. Tullhuset har ett nära samarbete med flera föreningar, vi hjälper ömsesidigt varandra genom samarrangemang, sponsring och stöd i olika former. Hönö TPS medlemmar spelar t ex gärna Tullhuset Open tillsammans med oss. Öckerö är en kyrktät bygd, här spelar församlingarna en viktig roll för barn, unga, äldre och alla däremellan – vi stöttar deras arbete genom rena samarbeten men också gåvor när de ber oss.

Fler besökare när och där det inte är fullt
Marknadsföring och säljarbete riktar vi framförallt mot lågsäsong. Vi vill få fler att se charmen med vår fantastiska närmiljö året runt, därför ser vi också till att det händer mycket roligt på Tullhuset hela året. Vår vision är att fylla Tullhuset året om. För att nå dit har vi har börjat arbeta strategiskt med mätbara mål riktat på vintersäsong, vilket vi hoppas kommer ge en hållbar långsiktig och jämnare fördelning av gäster över året.

Fler jobb och jobb som går att leva på
Genom att fylla restaurangen hela året skapar vi jobb året runt, vi kan därmed anställa fler på årsbasis. På sommarsäsong kompletterar vi med unga entusiastiska människor, framförallt från öarna. Genom åren har vi fått bekräftelse på att vi är en attraktiv arbetsplats genom att vår fasta personal stannar länge och extra personalen återkommer från år till år.